Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (http://www.powiatsuski24.pl/)

Budzów: Trwa nabór wniosków na montaż kolektorów, pomp i ogniw odnawialnych źródeł energii

W związku z planowanym naborem wniosków prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na realizację projektów OZE w ramach Działania 4.1.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy w Budzowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Budzów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp cieplnych oraz wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania o złożenie ankiety kwalifikacyjnej.

Urząd Gminy w Budzowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Budzów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp cieplnych oraz wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania o złożenie ankiety kwalifikacyjnej.

Wypełnioną  ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budzowie w terminie do dnia 16.08.2017r
Po zakończeniu zbierania ankiet kwalifikacyjnych odbędzie się wizyta inspekcyjna na obiekcie, o której każdy mieszkaniec zostanie uprzednio poinformowany. Efektem wizyty inspekcyjnej będzie opracowany na potrzeby projektu audyt. Koszt audytu w wysokości 75 zł ponosi mieszkaniec. W przypadku nie otrzymania przez Gminę Budzów dotacji koszt ten nie podlega zwrotowi.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.budzow.pl oraz w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji w sprawie udziału w  Projekcie  można uzyskać  w Urzędzie Gminy pok. Nr 9 lub pod nr tel. 33/876 77 59


Adres źródła: http://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/budzow/budzow-trwa-nabor-wnioskow-na-montaz-kolektorow-pomp-i-ogniw-odnawialnych-zrodel-energii/31p