Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0

Gmina Bystra-Sidzina zakwalifikowała się do realizacji projektu Małopolskiego  Szkolnego Związku Sportowego pn: „ Szkolny Klub Sportowy”. Projekt realizowany jest  na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Bystra Sidzina
0

Wójt Gminy Bystra-Sidzina ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wymianę kotła w ramach Programu PONE. Dofinansowanie udzielone będzie na częściowe pokrycie kosztów wymiany starego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł.  Dotacja wynosić może maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW + 10% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy w zależności od wskaźników WFOŚiGW w Krakowie i faktycznie otrzymanych środków z Funduszu.

Bystra Sidzina
0

Skansen w Sidzinie to jeden z najstarszych obiektów w regionie. Na jego terenie organizowane są lokalne wydarzenia, podczas których spotkać można ludzi z całej Małopolski. Nie dziwi więc chęć jak najlepszego zachowania tego miejsca, w tym celu liczy się pozyskanie każdych możliwych funduszy. 7 tys. zł. na ten cel przeznaczy również Starostwo Powiatowe.

Bystra Sidzina
0

Urząd Gminy Bystra – Sidzina informuje wszystkich rolników, że w 2017 r. terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie uległy zmianie.

Bystra Sidzina
0

Gmina Bystra – Sidzina po raz kolejny bierze udział w projekcie mającym na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Bystra-Sidzina w ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w kasku. Programem zostanie objętych 40 dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy.

Bystra Sidzina
1

17 grudnia zapraszamy wszystkich na seans filmowy pt: "Noc z Historią Polski - Maraton filmowy" w remizie OSP w Sidzinie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.

Bystra Sidzina
0

Strażacy z OSP Sidzina od 6 grudnia cieszą się nowym pojazdem ratowniczo - gaśniczym. SCANIA p370 kosztowała jednostkę 870 tys. zł.

Bystra Sidzina
0

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia szachowe. Zajęcia są bezpłatne!

Bystra Sidzina
0

Walczyli za nasz kraj, aby młodsze pokolenia mogły żyć w wolnej Polsce. Czas jednak pokazał, że potrzebują teraz naszej pomocy. Młodzież z Małopolskich Patriotów Powiatu Suskiego organizuje w najbliższą niedzielę zbiórkę żywności długoterminowej, witamin, środków czystości oraz higieny osobistej.

Bystra Sidzina
0
We wrześniu oraz październiku, w Bystrej, odbyły się dwie imprezy, na których młodzi ludzie mogli popisać się swoimi talentami. Trzecie wydarzenie odbędzie się w środę 30 listopada o godzinie 17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.