Bystra Sidzina
Bystra Sidzina
0

W Niedzielę Palmową odbył się tradycyjny Konkurs Palm Wielkanocnych, organizowany corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie.

Bystra Sidzina
0

Gmina Bystra-Sidzina w roku 2016 przystąpiła do projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Aby skorzystać z programu trzeba wypełniony wniosek z  oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością złożyć w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina., pok. nr 2.

Bystra Sidzina
1

Gminna Świetlica Środowiskowa w Bystrej Podhalańskiej zaprasza wszystkie chętne dzieci na Warsztaty Wielkanocne.

Bystra Sidzina
0

Muzeum Kultury Ludowej – Skansen w Sidzinie, zaprasza wszystkich na wyjątkowy Jarmark Wielkanocny. Zapraszamy 13 marca (niedziela) w godzinach od 14 do 16. Podczas Jarmarku będzie można kupić ozdoby, stroiki i elementy świąteczne wykonane przez twórców ludowych.

Bystra Sidzina
2

13 marca 2016 roku tj. w niedzielę o godzinie 13:00  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie odbędzie się zebranie wiejskie.

Bystra Sidzina
0

W związku z podpisaniem przez Gminę Bystra-Sidzina deklaracji przystąpienia – jako gmina partnerska- do projektu "E-Kompetentni", zwracają się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie krótkiej ankiety, która jest niezbędna do opracowania projektu.

Bystra Sidzina
0
W minioną niedzielę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej odbyła się Akcja Honorowego Krwiodawstwa.
Bystra Sidzina
0

Skansen w Sidzinie zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy w swoich domach mają tradycyjne MAKATKI LUDOWE, o udostępnienie ich dla Muzeum Kultury Ludowej. Pracownicy muzeum planują zorganizowanie wystawy tej niezwykłej, ale już zapomnianej tkaniny dekoracyjnej.

Bystra Sidzina
3

Dawniej w każdym domu w karnawałowe wieczory kobiety zajmowały się skubaniem pierza i nie było w tym nic dziwnego. Dawniej owszem, ale dziś największym wyzwaniem okazało się zdobycie materiału do pracy, czyli gęsich piór. Mało kto hoduje przecież gęsi! „Skubarki” odprawiono, zgodnie z tradycją, w nowych fartuszkach i chusteczkach na głowach. Pochłonięte pracą panie odwiedził wójt Gminy Bystra-Sidzina - Stanisław Tempka, który z zaciekawieniem przyglądał się całemu rytuałowi.

Bystra Sidzina
7

23 stycznia 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Bystra Podhalańska. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Bystra Podhalańska druh Józef Bednarz. Wysłuchano sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej za 2015 r. udzielając zarządowi absolutorium za ubiegły rok i przyjmując plan pracy na 2016 r. Kolejnym punktem były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.