Maków Podhalański
Maków Podhalański
0
Za nami ledwo pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale już warto rezerwować pierwszy weekend lipca, aby przybyć do Makowa Podhalańskiego.
Maków Podhalański
4

18 marca już po raz kolejny odbyła się zainicjowana przez Burmistrza Pawła Salę akcja "Sprzątamy Naszą Gminę".

Maków Podhalański
0

Rada Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” wybrała do finansowania wniosek Gminy Maków Podhalański złożony przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę pn.: Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Makowie Podhalańskim poprzez zmodernizowanie istniejących urządzeń skateparku oraz dostawa i montaż nowych urządzeń.

Maków Podhalański
7
Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim to najstarsza placówka ponadgimnazjalna w powiecie suskim. Jej mottem jest hasło: „ Z tradycją w nowoczesność”! Specjalnością tej 120 letniej szkoły średniej jest edukacja zawodowa i ogólnokształcąca przygotowująca do pracy oraz kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Tradycją szkoły jest kształcenie ogólno przedmiotowe w klasach licealnych. Liceum Ogólnokształcące w ZS „Kantego”, to tradycyjne i dobre „ liceum z klasą”.
Maków Podhalański
0
Z uwagi na zmianę przepisów, ulegają przesunięciu na okres późniejszy, terminy postepowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
Maków Podhalański
8

Wzdłuż ulicy Wolności w Makowie Podhalańskim montowane są barierki. Część mieszkańców uważa, że psują one wizerunek miasta.

Maków Podhalański
5

Mieszkanka Wieprzca Pani Marcjanna Oczkowska obchodziła wczoraj  jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej okazji Czcigodną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz gminy i placówki terenowej ZUS.

Maków Podhalański
4
Każda wycinka żywego drzewa jest stratą dla przyrody i nikt nie czyni takich szkód bezmyślnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi K28, zwróciła się z wnioskiem o zgodę na wycinkę starych i chorych drzew znajdujących się w Makowie Podhalańskim pasie drogi krajowej.
Maków Podhalański
1

Już od lutego 2017 roku we wszystkich szkołach Gminy Maków Podhalański rozpoczną działalność Szkolne Kluby Sportowe.

Maków Podhalański
0

Kolejny raz  Gmina Maków Podhalański przystąpiła do projektu „umiem pływać” i otrzymała od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na realizację w 2017 roku zajęć nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.