Dodano dnia 24.07.2020, 07:49
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w Osielcu
W wyniku przeprowadzonej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w Osielcu powstanie kompletna zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków pozwalająca na pełne prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej. Obowiązująca mapa ewidencji gruntów w skali 1:2880, która nie spełnia standardów, zostanie zastąpiona mapą cyfrową.
W trakcie prac nastąpi weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w następujących terminach:

- 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. – pomiar budynków oraz weryfikacja użytków gruntowych;

- 15.10.2020 r. – 30.11.2020 r. – ustalenie i pomiar przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenach zabudowanych.


Pracownicy firmy pracującej w terenie będą posiadać identyfikatory z upoważnieniem Geodety Powiatowego. Wyłożenie do publicznego wglądu operatu opisowo – kartograficznego planowane jest na luty 2021 r.

źródło: UG Jordanów
Dodaj komentarz
Redakcja Portalu PowiatSuski24.pl informuje, że nie odpowiada za treść komentarzy użytkowników.
Portal zaznacza sobie prawo do usuwania komentarzy, bez uprzedzenia osoby komentującej. Pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy.
Captcha image