Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Specyfika zamówień Poczty Polskiej

Z pewnością nie każdy wie, że Poczta Polska realizuje każdego miesiąca szereg zamówień. Dotyczą one bardzo różnych kwestii. Tą najważniejszą jest świadczenie usług pocztowych, ale zdarzają się też dostawy czy roboty budowlane. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo o możliwościach współpracy z Pocztą Polską, przytoczymy statystyki zamówień sektorowych oraz podpowiemy, gdzie dostępne są zlecenia.

Poczta Polska przetargi – zamówienia sektorowe i sektorowe podprogowe

Zasadniczym przedmiotem działalności Poczty Polskiej S.A. jest świadczenie usług przyjmowania, sortowania, przemieszczania lub doręczania przesyłek pocztowych. W art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych te aktywności podłączono pod pojęcie działalności sektorowej. Tym samym zamówienia realizowane przez Pocztę Polską dotyczące wskazanych działań są z założenia objęte procedurami sektorowymi. Nie może więc dziwić, że większość zadań z sekcji Poczta Polska przetargi przyporządkowanych zostało do zamówień sektorowych, lub w przypadku mniejszej wartości do zamówień sektorowych podprogowych.

Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z bazy oferent.com.pl w 2021 roku Poczta Polska S.A. wszczęła i rozstrzygnęła dwa przetargi nieograniczone realizowane jako zamówienia sektorowe. Dotyczyły one dostawy węgla kamiennego i drewna do rozpałki do dwóch kotłowni węglowych oraz wykonania przeglądów okresowych i konserwacji węzłów cieplnych, kotłowni gazowych, kotłowni olejowych oraz kotłowni węglowych w latach 2021-2022 w obiektach Poczty Polskiej S.A. W tym samym czasie zrealizowano 166 zleceń podprogowych na świadczenie usług pocztowych. I to na nie położymy nacisk w dalszej części tekstu.

Wyszukiwarka przetargów darmowa – gdzie znaleźć zlecenia dla Poczty Polskiej

Najprostszym sposobem na zapoznanie się ze zleceniami Poczty Polskiej jest odwiedzenie serwisu https://www.oferent.com.pl. W zakładce wyszukiwania dostępne są wszystkie obecnie prowadzone postępowania, które po odpowiednim przefiltrowaniu mogą dotyczyć interesującego nas segmentu. Platforma oferuje też możliwość przeglądania licytacji komorniczych, wyników przetargów czy listy potencjalnych podwykonawców. Przez pierwsze 20 dni platforma działa jako wyszukiwarka przetargów darmowa. Po upływie tego okresu, jeśli przekona nas intuicyjne menu oraz wygoda, będziemy mieć możliwość przedłużenia dostępu na zasadzie niewielkiej opłaty abonamentowej.

Poczta Polska przetargi – jak złożyć ofertę na świadczenie usług pocztowych?

Aby rozpocząć świadczenie usług pocztowych, niezbędne jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu, w którym ma być prowadzona Agencja Pocztowa, co najmniej na czas trwania umowy. Nieruchomość musi spełniać następujące kryteria:


Jeśli jesteśmy w stanie spełnić to wymaganie oraz zapewnimy wysoki standard obsługi klientów, możemy przystąpić do przygotowania oferty. Dla zleceń sektorowych podprogowych składa się ona z dwóch oddzielnych dokumentów:


Poczta Polska S.A. określa maksymalne stawki odpłatności za realizację danej czynności (takich jak sprzedaż znaczków, przyjęcie przesyłek listowych, wydanie awizowanych listów nierejestrowanych czy opróżnianie pocztowej skrzynki nadawczej wraz z ostemplowaniem wyjętej korespondencji). Im oferent zaproponuje niższą kwotę, tym większa szansa na wygranie zadania z sekcji Poczta Polska przetargi. Ofertę składa się na wskazany w specyfikacji adres e-mail lub korespondencyjny. Warto pamiętać, że podmiot, który zostanie ostatecznie wybrany do świadczenia usług pocztowych, przed zawarciem umowy, musi złożyć w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy weksel in blanco.


Poczta Polska przetargi – zobowiązania Zamawiającego

Świadczenie usług pocztowych wymagana nie tylko posiadania odpowiedniej infrastruktury, ale także zapewnienia wysokiej jakości usług. W tym kontekście Zamawiający, czyli Poczta Polska S.A., zobowiązuje się do udzielenia pomocy polegającej na:


Poczta Polska przetargi – czy warto?

Poczta Polska S.A. może być ciekawym partnerem do współpracy zarówno dla firm z branży budowlanej, jak i tych świadczących usługi dostawy materiałów biurowych czy biletów komunikacji miejskiej. Przede wszystkim jednak w narzędziu z sekcji wyszukiwarka przetargów darmowa znajdziemy ogłoszenia dla podmiotów chcących świadczyć usługi pocztowe. Sam proces składania ofert jest stosunkowo prosty, a konkurencja ogranicza się do kilku firm.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/polecamy/specyfika-zamowien-poczty-polskiej/jt7