Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Ćwiczyli działania gaśnicze podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne w naszym kraju stają się coraz popularniejsze. Również w powiecie suskim instalacje fotowoltaiczne stały się popularne. Na terenie powiatu suskiego mamy ok. 4000 instalacji fotowoltaicznych, co daje instalację fotowoltaiczną na ok. 12% wszystkich budynków w powiecie. Instalacje fotowoltaiczne podczas pożaru stwarzają zagrożenie porażenia prądem strażaka, dlatego Komenda Powiatowa PSP w Suchej Beskidzkiej w ramach zadania inwestycyjnego związanego z ograniczeniem emisji poprzez montaż 546 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną w budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej została wyposażona w instalacje fotowoltaiczną, która będzie służyć do szkolenia strażaków.
14 czerwca 2022r. w KP PSP Sucha Beskidzka odbyło się szkolenie z taktyki działań gaśniczych podczas pożarów instalacji fotowoltaicznej. W szkoleniu udział wzięli strażacy Jednostki Ratowniczej Gaśniczej w Suchej Beskidzkiej oraz wszyscy dowódcy lub zastępcy dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa małopolskiego. A w części praktycznej szkolenia, także druhowie ochotnicy z terenu powiatu suskiego.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej szkolenia omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych, omówiono zasadę działania instalacji fotowoltaicznych oraz metody ich gaszenia. Natomiast podczas części praktycznej dokonano prezentacji zagrożeń związanych z łukiem elektrycznym i zachowaniem się instalacji fotowoltaicznej podczas pożaru. Dodatkowo wykonawczy wskazali najczęstsze błędy podczas montażu instalacji fotowoltaicznej, które mogą przyczynić się do powstania pożaru.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej oraz wykonawcy zadania inwestycyjnego za ciekawie przeprowadzone zajęcia oraz bezinteresowną pomoc w zgłębieniu tematu zagrożeń, które mogą się pojawić podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych z udziałem instalacji fotowoltaicznych.

źródło: KPPSP w Suchej Beskidzkiej

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/magazyn-112/cwiczyli-dzialania-gasnicze-podczas-pozarow-instalacji-fotowoltaicznych/jta