Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Jesteś zainteresowany przyszłością i rozwojem naszego regionu? Przyjdź na spotkania konsultacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej.
Na spotkania zapraszamy mieszkańców gmin z obszaru LGD „Podbabiogórze” tj. gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, Twórców Ludowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego regionu. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, wpływu na środowisko i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, a także partnerstwa w realizacji LSR.

Program spotkań:

  1. 1. Wprowadzenie.
  2. 2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  3. 3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  4. 4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD „Podbabiogórze”.
  5. 5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR „Podbabiogórze”.
  6. 6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR „Podbabiogórze”.
  7. 7. Podsumowanie spotkania.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/jestes-zainteresowany-przyszloscia-i-rozwojem-naszego-regionu-przyjdz-na-spotkania-konsultacyjne/jt0