Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Sucha Beskidzka: Powiatowe obchody Święta Policji

29.07.2022 r. o godzinie 13:00 w sali kinowej Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej uroczyście obchodzono Święto Policji. W trakcie uroczystej zbiórki wręczono podziękowania i awanse na wyższe stopnie policyjne.

Tegoroczne Powiatowe Święto Policji odbyło się w Sali kinowej CKiF w Suchej Beskidzkiej, które rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru, a następnie złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Grzegorza Sikorę. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej inspektor Dariusz Drobny, który przywitał zebranych gości, a następnie zwracając się do policjantów i policjantek, pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, a szczególnie w obecnych czasach. Pomimo wielu obowiązków, które realizowali, wywiązywali się z nich w sposób wzorowy. Przekazał również podziękowania pracownikom Policji za ich zaangażowanie w pracę. 

Następnie odczytane zostały rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe. Czterech funkcjonariuszy zostało mianowanych przedterminowo, za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w służbie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych tj: nadkomisarzem Policji  2 funkcjonariuszy, aspirantem sztabowym Policji – 2 funkcjonariuszy.  Następnie na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 44 funkcjonariuszy:


na stopień aspiranta sztabowego Policji - 2 funkcjonariuszy, na stopień starszego aspirant Policji - 6 funkcjonariuszy, na stopień aspiranta Policji – 4, na stopień młodszego aspiranta Policji - 15, na stopień sierżanta sztabowego Policji – 5, na stopień starszego  sierżanta Policji – 5, na stopień sierżanta Policji – 3, na stopień starszego posterunkowego Policji – 4.


Policja to nie tylko umundurowani funkcjonariusze, ale także grono pracowników, którzy w nieoceniony sposób wspierają policjantów w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu suskiego. W związku z tym Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej podczas uroczystości wyróżnił czterech pracowników za wzorową, rzetelną i wyjątkowo sumienną pracę wręczając wspólnie z I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektorem Robertem Strzeleckim z wyrazami wdzięczności specjalne podziękowania Pani Katarzynie Lik, Pani Janinie Adamek, Pani Krystynie Orawczyk i Panu Franciszkowi Kapuśnik.

 

Dodatkowo na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Suchej Beskidzkiej, decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Kapelanowi suskich policjantów ks. Tadeuszowi Różałowskiemu oraz 6 (sześciu) policjantom z naszej jednostki przyznane zostały medale za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZZ Policjantów Województwa Małopolskiego. 


Podczas uroczystej zbiórki w imieniu Pana Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej brygadiera Krzysztofa Okrzesika wręczone zostały odznaczenia na zasługi dla pożarnictwa dwóm policjantom mł.asp. Karolowi Kudzi i mł.asp. Dominikowi Czarnemu przez mł.bryg. Mariusza Leśniakiewicza w asyście st.asp. Michała Szweda z Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.


Po wręczeniu odznaczeń i awansów  głos zabrali zaproszeni goście. Ciepłe słowa uznania, gratulacje, a także podziękowania, policjantki, policjanci oraz pracownicy Policji usłyszeli od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Pająka. Życzenia w imieniu własnym oraz wszystkich samorządowców złożył Starosta Suski Pan Józef Bałos wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Suskiego Panem Janem Banasiem.


Na koniec głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, który w swoim przemówieniu podkreślił, że jest to wyjątkowe święto, gdyż po dwóch latach trwania pandemii może być ono obchodzone w normalnych warunkach i w licznym gronie, a także złożył podziękowania za trud codziennej służby.


Na zakończenie dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o zakończeniu tegorocznych obchodów Powiatowego Święta Policji w Suchej Beskidzkiej.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/sucha-beskidzka-powiatowe-obchody-swieta-policji/j2i