Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Bystra-Sidzina: Zakończono remont drogi gminnej

W lipcu dokonano odbioru robót, związanych z remontem drogi gminnej w Sidzinie nr K440283 – Plebańska (do szkoły).
Realizacja tego zadania była istotna ze względu na położenie ww. drogi – jest ona często uczęszczana - stanowi łącznik pomiędzy drogą powiatową nr 1709K, a m. in. takimi punktami na mapie Sidziny jak szkoła podstawowa, boisko sportowe, czy biblioteka publiczna.

Zadanie pod nazwą: „Remont drogi gminnej K440283 Sidzina-Plebańska (do szkoły) w km 0+000 - 0+137 w miejscowości Sidzina, Gmina Bystra-Sidzina” zostało zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy w sprawie udzielenia dofinansowania nr WE-VI.807.5.114.2022.SS.

Koszty kwalifikowane robót budowlanych wyniosły 122.402,81 zł, przy czym na ich wykonanie Gmina Bystra-Sidzina pozyskała dofinansowanie w kwocie 67.321,00 zł, co stanowi 55% kosztów całkowitych remontu. Pozostałe środki w wysokości 55.081,81 zł pochodzą ze środków własnych budżetu gminy.

źródło: Gmina Bystra-Sidzina
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/bystra-sidzina/bystra-sidzina-zakonczono-remont-drogi-gminnej/jd3