Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Sucha Beskidzka: System gospodarki odpadami w 2023 roku

Wypracowane na przestrzeni lat rozwiązania sprawiają, że system odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych funkcjonuje w Suchej Beskidzkiej bardzo sprawnie, a przy tym opłaty nie są wysokie. To powoduje, że w 2023 roku wprowadzono do niego jedynie drobne korekty związane z nowym okresem rozliczeniowym.
System odbioru odpadów powinien się bilansować, co oznacza, że wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powinny w pełni pokrywać koszty z tym związane. Pomimo drastycznych podwyżek cen energii, a także płac minimalnych, co ma zasadniczy wpływ na te koszty, w Suchej Beskidzkiej ceny za opady są utrzymywane na umiarkowanym poziomie. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki przynależności miasta do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy i tym samym posiadaniu własnej sortowni i składowiska odpadów. Zatem nie ma konieczności transportowania śmieci z Suchej Beskidzkiej do odległych miejscowości, co znacząco redukuje koszty związane z odbiorem odpadów. Ponadto samorządy skupione w Związku Gmin kształtują ceny za zagospodarowanie odpadów wyłącznie w oparciu o niezbędne koszty z tym związane i nie są nastawione na osiąganie zysku.

Zastosowane w Suchej Beskidzkiej rozwiązania oparte na wieloletnich doświadczeniach potwierdzają, że cały system gospodarowania odpadami działa bardzo dobrze, a śmieci są odbierane regularnie i zgodnie z harmonogramem. Jedynie okresowe zwiększone ilości wystawionych odpadów mogą powodować jednodniowy poślizg, ale takie sytuacje należą do rzadkości. Wszystkie odbierane odpady są ważone, a do każdej nieruchomości przepisany jest kod kreskowy. Pozwala to monitorować ilość i rodzaj śmieci oddawanych przez gospodarstwa domowe, a zarazem uszczelnia system. Umożliwia bowiem weryfikowanie czy ilość odpadów jest zgodna ze złożoną deklaracją i tym samym zbliżona do średniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, która w Suchej Beskidzkiej wynosi około 350 kg rocznie.

W związku z tym, że rozliczenie ilości oddanych odpadów i wniesionych opłat następuje za rok kalendarzowy, co roku zmieniany jest kolor nalepek na worki i pojemniki. Dlatego dotychczasowe nalepki koloru niebieskiego straciły ważność z końcem 2022 roku. W 2023 roku na nieruchomościach zamieszkałych obowiązują nalepki koloru żółtego i tylko tak oznaczone worki i pojemniki są odbierane. Podobnie jak dotychczas, podczas odbioru odpadów mieszkańcom pozostawiane są worki „na wymianę”. W przypadku zmiany stawki opłat właściciel nieruchomości nie ma obowiązku złożenia nowej deklaracji. Obowiązek taki zachodzi tylko w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana ilości osób w gospodarstwie).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, czyli między innymi z firm, lokali gastronomicznych, czy sklepów, zgodnie z przepisami ustawowymi opłata za każdy rodzaj odpadów jest ujednolicona, a zróżnicowanie wynika jedynie z pojemności worka lub pojemnika. Dlatego właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Po jej złożeniu, każdy właściciel nieruchomości otrzymuje naklejki i worki według rodzajów i ilości dokładnie takiej, jaką zadeklarował. Przypisane do tej grupy producentów odpadów naklejki koloru zielonego straciły ważność z końcem 2022 roku, a w roku bieżącym obowiązują nalepki w kolorze czerwonym i tylko tak oznaczone worki lub pojemniki będą odbierane. Warto pamiętać, że w razie zmian ilości odpadów w ciągu roku na nieruchomości niezamieszkałej, konieczna jest korekta danych w deklaracjach, ponieważ wniesione opłaty wyliczone na podstawie złożonych wcześniej deklaracji nie podlegają zwrotowi ani nie przechodzą na rok następny. 

Niezmienny harmonogram odbioru odpadów powoduje, że mieszkańcy „na pamięć” znają terminy w jakich na ich ulicach odbywa się zbiórka. W tym roku zmieniono jedynie daty odbioru popiołu, który zabierany jest w teraz w te same dni, co odpady zmieszane.

info: UM Sucha Beskidzka
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/sucha-beskidzka-system-gospodarki-odpadami-w-2023-roku/ul1