Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Uwaga! Szlaki narciarskie na Babiej Górze otwarte od soboty

Babiogórski Park Narodowy informuje, że od dnia 4 lutego zostaną udostępnione szlaki dla narciarzy na terenie Parku.
- Ze względu na to, że obecny rok jest rokiem pilotażowym, będziemy się bacznie przyglądać jak narciarze stosują się do zasad zawartych w regulaminie Parku. Jednocześnie przypominamy, że turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po trasach narciarskich - piszą pracownicy parku.

- Udostępnianie obszaru Parku do poruszania się na nartach możliwe jest jedynie przy odpowiedniej pokrywie śniegu oraz z zapewnieniem ochrony zwierząt, nie później niż do 31 marca. O terminie rozpoczęcia i zakończenia udostępniania BgPN dla turystyki narciarskiej pracownicy parku poinformują z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz na stronie www.bgpn.pl.

- Utrzymanie tras narciarskich ogranicza się wyłącznie do usuwania drzew zagrażających i drzew powalonych na szlak.
- Osoby poruszające się na nartach po trasach narciarskich zobowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, w sposób szczególny do:
1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu;
2) dostosowania swoich zamierzeń i planów do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru, stosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z zagrożenia lawinowego;
3) używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności;
4) bezzwłocznego informowania służby GOPR o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
- Na szlakach pieszych udostępnionych do uprawiania turystyki narciarskiej obowiązuje pierwszeństwo ruchu pieszego.
- Na trasach narciarskich obowiązuje zakaz poruszania się pieszo, w tym również na rakietach śnieżnych (trasa narciarska: Krowiarki - Sokolica - Krowiarki; trasa narciarska Markowe Szczawiny - Zawoja Markowa na odcinku Dejakowe Szczawiny - Dolny Płaj).
- Dla turystów poruszających się na nartach dopuszczalne jest odejście od szlaku na odległość do 30 m w każdą stronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku szlaków wspólnych odstępstwo od szlaków dotyczy wyłącznie turysty poruszającego się na nartach.
- Z uwagi na potrzeby ochrony przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających, niektóre szlaki mogą zostać okresowo zamknięte dla narciarskiego ruchu turystycznego.
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/uwaga-szlaki-narciarskie-na-babiej-gorze-otwarte-od-soboty/uq4