Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Ponad 3 mln złotych dofinansowania na remont dróg w powiecie suskim

Prawie 41 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 trafi do samorządów z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, olkuskiego i miechowskiego. Umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie podpisał wczoraj z samorządowcami wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Samorządy z powiatu suskiego otrzymały łącznie ponad 3,1 mln zł. W naszym powiecie zrealizowane zostanie jedno zadanie powiatowe i jedno gminne:
- gmina Maków Podhalański – „Remont drogi gminnej nr 440784K os. Polańscy na odcinku I w km od 0+019,00 do 0+082,00, na odcinku II w km od 0+116,00 do 0+152,00, na odcinku III w km 0+160,00 do 1+480,00 (z wyłączeniem w km 1+230 do km 1+324) w miejscowości Żarnówka” – dofinansowanie w wysokości 854 339 zł;
- powiat suski – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów-Mąkacz-Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska” – dofinansowanie w wysokości 2 300 608 zł.

– Zrównoważony rozwój to ten, który niweluje bariery i daje równe szanse. To jedno z flagowych zadań rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Urealnia się ono także między innymi poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Inwestycje, których dotyczą podpisane dzisiaj umowy – a w skali województwa jest ich wielokrotnie więcej – to dowód naszej dbałości o dobrą infrastrukturę drogową w Małopolsce, a także o komfort mieszkańców, przedsiębiorców i uczestników ruchu drogowego – mówił wojewoda Łukasz Kmita.

źródło: UW w Krakowie
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/ponad-3-mln-zlotych-dofinansowania-na-remont-drog-w-powiecie-suskim/uh2