Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Gmina Zawoja członkiem Euroregionu „Tatry”

W Nowym Targu odbył się XXIX Kongres Euroregionu „Tatry”. Nowymi członkami organizacji zostali: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i gmina Zawoja. Samorząd Małopolski, który wcześniej był członkiem wspierającym reprezentował na kongresie Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.
Na Kongres przybyli delegaci- przedstawiciele samorządów, członków Związku Euroregionu „Tatry” oraz goście m.in. senator RP - Jan Hamerski,  Konsul  Republiki Słowacji w Krakowie Lenka Pifkova, oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. Uczestnicy kongresu zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności za ostatnie półtora roku. Wymieniono tutaj realizację mikroprojektów w ramach projektów parasolowych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2021. Poruszono sprawę funkcjonowania Ośrodka Współpracy Polsko – Słowackiej oraz planowanych działaniach na najbliższe lata. 

Kongres Związku Euroregion „Tatry” przyjął trzech nowych członków: Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja. Województwo reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka, powiat myślenicki - Przewodniczący  Rady dr Tadeusz Żaba i wicestarosta Rafał Kudas, gminę Zawoja - wójt Marcin Pająk.

-W imieniu swoim własnym oraz Witolda Kozłowskiego, marszałka Małopolski chcę podziękować za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę, jeśli chodzi o ten region naszego województwa. Mamy szczęście do dobrych włodarzy, którzy pośród wielu zadań i priorytetów wiedzą też jak ważna jest dla nas wszystkich turystyka. Dzisiaj staliśmy się jako Województwo Małopolskie stałym członkiem Euroregionu „Tatry” i chcę podkreślić, że cieszymy się, że możemy do was dołączyć. Teraz będziemy mogli wspólnie z państwem podejmować decyzje i zapewniam, że Zarząd będzie otwarty na propozycje kierowane od państwa. Przed nami wiele zadań wśród nich m.in. sprawa mostu przy przejściu granicznym na Łysej Polanie – tak ważnego dla ruchu turystycznego pomiędzy Polską i Słowacją – mówił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Przedstawiciele samorządów nowych członków organizacji  odebrali  pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia. Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego 2021-2027 w kontekście współpracy transgranicznej.

źródło: UMWM
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zawoja/gmina-zawoja-czlonkiem-euroregionu-tatry/uwi