Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Zostań Rodziną Wspierającą - Stryszawa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. Od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

RODZINA WSPIERAJĄCA, przy współpracy asystenta rodziny , pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w tym;

- opiece i wychowywaniu dziecka ;

- prowadzeniu gospodarstwa domowego;

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;

RODZINA WSPIERAJĄCA zajmuje się w szczególności :

- organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych;

- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny;

- pomocą dzieciom w nauce ;

- udzieleniem wskazówek w takich kwestiach jak : gotowanie , sprzątanie , utrzymanie higieny osobistej , racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę , która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej , mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie , tel. 338726457.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/zostan-rodzina-wspierajaca-stryszawa/u0e