Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Małopolski - Powiat suski i wadowicki.

Wyniki naboru wojewoda Kmita omówił na briefingu prasowym, który odbył się w baszcie Zebrzydowskiego na terenie klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na spotkanie zostali zaproszeni samorządowcy z powiatów wadowickiego i suskiego, którym wojewoda wraz z posłem Filipem Kaczyńskim wręczyli symboliczne czeki potwierdzające dofinansowanie z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Powiat suski i wadowicki.

Dofinansowanie dla samorządów z powiatu suskiego to prawie 3,7 mln zł. Otrzyma je 16 następujących inwestycji:

Nazwa wnioskodawcy

Powiat

Nazwa inwestycji

Kwota dofinansowania

GMINA BUDZÓW

suski

Roboty konserwatorsko-budowlane polegające na wykonaniu malowania wewnątrz kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jachówce.

142 100,00

GMINA BUDZÓW

suski

Prace konserwacyjno - restauratorskie ołtarzy w kościele parafialnym p. w. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce

156 800,00

GMINA BYSTRA-SIDZINA W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ

suski

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich w Alei Lipowej na terenie gminy Bystra-Sidzina

28 000,00

GMINA BYSTRA-SIDZINA W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ

suski

Rozpoczęcie konserwacji technicznej ołtarza św. Józefa z kościoła pw. Św. Mikołaja w Sidzinie

310 000,00

Gmina Jordanów

suski

Wykonanie prac konserwatorskich i remontowych w domu Jalu Kurka w Naprawie

392 000,00

GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI

suski

Zabezpieczenie ruin ′HAMERNI′ - dawnej huty żelaza

150 000,00

GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI

suski

Odnowienie ruin dawnej huty żelaza na terenie Makowa Podhalańskiego.

500 000,00

GMINA STRYSZAWA

suski

Remont zabytkowego budynku byłej organistówki w miejscowości Stryszawa.

352 800,00

GMINA SUCHA BESKIDZKA

suski

Odnowienie ceglanej elewacji wieży kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej

100 000,00

GMINA SUCHA BESKIDZKA

suski

Wymiana pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej ′Domku Ogrodnika′ przy zespole zamkowo-parkowym w Suchej Beskidzkiej

250 000,00

Gmina Zawoja

suski

Remont elewacji budynku Dworca Babiogórskiego w Zawoi Centrum.

300 000,00

Gmina Zawoja

suski

Konserwacja i restauracja zabytkowej kamiennej figury przydrożnej w Zawoi Wełcza z 1865 roku

80 000,00

GMINA ZEMBRZYCE

suski

Modernizacja zabytkowego budynku Przychodni Zdrowia w Śleszowicach

152 000,00

GMINA ZEMBRZYCE

suski

Modernizacja stolarki okiennej w zabytkowej szkole w Zembrzycach

150 000,00

GMINA ZEMBRZYCE

suski

Prace konserwatorskie przy zabytkowych figurach kamiennych na terenie Gminy Zembrzyce.

199 500,00

Powiat Suski

suski

Renowacja budynku Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, ul. Kolejowa 9

390 000,00Dofinansowanie dla samorządów z powiatu wadowickiego to prawie 12 mln zł. Otrzyma je 19 następujących inwestycji:Nazwa wnioskodawcy

Powiat

Nazwa inwestycji

Kwota dofinansowania

Gmina Andrychów

wadowicki

Rewitalizacja Pałacu Bobrowskich w Andrychowie - etap I

2 950 000,00

GMINA BRZEŹNICA

wadowicki

Renowacja zabytkowych kapliczek z terenu gminy Brzeźnica

300 000,00

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

wadowicki

Wykonanie remontu zabytkowego dworu Brandysa w Brodach - etap 2

200 000,00

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

wadowicki

Wykonanie remontu zabytkowego dworu Brandysa w Brodach - 1 etap

999 591,84

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

wadowicki

Wykonanie remontu zabytkowego dworu Brandysa w Brodach - etap 3

100 000,00

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

wadowicki

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach

100 000,00

Gmina Lanckorona

wadowicki

Remont ołtarzy bocznych w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku

392 000,00

Gmina Lanckorona

wadowicki

Remont ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Izdebniku

392 000,00

GMINA MUCHARZ

wadowicki

Prace konserwatorskie przy zabytkowej Kaplicy pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porebie

428 680,82

Gmina Spytkowice

wadowicki

Remont dachu (II etap) zabytkowego pałacu w Ryczowie

350 000,00

GMINA STRYSZÓW

wadowicki

Konserwacja rzeźby św. Anny z Marią z parafii p. w. św. Anny w Zakrzowie

40 000,00

GMINA STRYSZÓW

wadowicki

Prace konserwatorskie przy kaplicy p. w. św. Wojciecha w miejscowości Leśnica

359 000,00

Gmina Tomice

wadowicki

Renowacja przydrożnej kapliczki w Tomicach p.w. św. Floriana

294 000,00

GMINA WADOWICE

wadowicki

Zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach

531 473,60

GMINA WADOWICE

wadowicki

Rewitalizacja zabytkowej kapliczki domkowej w Babicy

149 900,00

Gmina Wieprz

wadowicki

Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowegow zabytkowym kościele w Gierałtowicach

147 000,00

Gmina Wieprz

wadowicki

Remont stolarki okiennej oraz prace konserwatorskie w obrębie wejścia na chór w zabytkowym kościele pw. Wszystkich Świętych w Wieprzu

488 040,00

Powiat Wadowicki

wadowicki

Konserwacja organów piszczałkowych Aleksandra Żebrowskiego w Bazylice Kalwaryjskiej

1 484 541,24

Powiat Wadowicki

wadowicki

Remont drogi w m. Bugaj – fragmentu Szlaku Dróżek Kalwaryjskich

1 960 081,32– Tylko w tych dwóch powiatach dofinansowanie otrzymało 35 projektów. Łącznie przekracza ono 15,3 mln zł. Konserwacji doczekają się organy piszczałkowe Aleksandra Żebrowskiego w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Bazylika Kalwaryjska. Wyremontowany zostanie fragment Szlaku Dróżek Kalwaryjskich. Na obie inwestycje – mające na celu chronić to wyjątkowe dziedzictwo sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej – polski rząd przeznaczy prawie 3,5 mln zł. A lista zabytków z dofinansowaniem to swoista mapa pereł i perełek ziemi wadowickiej i suskiej: kapliczki w gminie Brzeźnica czy w Tomicach; ołtarz w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy Przenajświętszej w Bieńkówce czy ołtarz św. Józefa z kościoła pw. św. Mikołaja w Sidzinie; pałac Bobrowskich w Andrychowie czy pałac w Ryczowie; dom Jalu Kurka w Naprawie; Dworzec Babiogórski w Zawoi Centrum czy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodach. To historia tego wyjątkowego regionu. Historia, której blask dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków chcemy ocalić i ochronić w jak najszerszym zakresie – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Aby Polska piękniała i rozwijała swój potencjał

W całej Polsce na ponad 3200 inwestycji przeznaczona zostanie kwota blisko 1,8 mld zł.

– Rozstrzygnięcie tego kolejnego naboru dotyczącego ochrony zabytków jest przede wszystkim wielką radością, bo obserwujemy, jeżdżąc po Polsce, jak wiele z tych zabytków pięknieje, jak wiele miejsc, które były zapomniane, które dla społeczności lokalnej już niewiele znaczyły – zarastały trawą – nagle stają się atrakcyjne turystycznie, nagle stają się ośrodkami życia społeczności lokalnej. Ile jednocześnie celów realizujemy poprzez ten wspaniały program – trudno naprawdę zliczyć – podkreślił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając wyniki II naboru.

– Zabytki to pamięć i piękno – to powtarzamy. Zabytki tworzą naszą tożsamość, poprawiają jakość naszego otoczenia, ale także są wielkim, bardzo istotnym kołem zamachowym gospodarki i rozwoju. Dlatego inwestycje w zabytki, podobnie jak inwestycje w kulturze, to są najbardziej efektywne inwestycje, jakie możemy sobie wyobrazić – dodał minister kultury i dziedzictwa naukowego, prof. Piotr Gliński.

Zabytki jako dobro wspólne

W ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dzięki decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymaliśmy niemal 202 mln zł na prawie 380 inwestycji związanych z zabytkami: prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych. Tamte środki, jak i te z II naboru to dodatkowe dofinansowania – oprócz tych przeznaczanych regularnie na cele ochrony i odnowy zabytków. Ochronę zabytków postawiliśmy bowiem w centrum uwagi. Bo zabytki to nasze dobro wspólne, o które chcemy dbać razem z samorządami i gospodarzami poszczególnych obiektów – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Ten program jest dowodem na bardzo bliską współpracę rządu i samorządu, ponieważ samorządy, które są blisko tych lokalnych zabytków, pamiątek historii bardzo chcą o nie dbać, ale nie bardzo mogą sobie na to pozwolić. Dlatego ta współpraca z budżetem państwa, który wykłada lwią część na odnowy zabytków, na restauracje tych zabytków – jest fundamentalna –  zaznaczał premier Mateusz Morawiecki.

II nabór

II nabór trwał od 26.07. do 16.08.2023 r. Do składania wniosków uprawnione były gminy, powiaty i województwa.

Podmiot uprawniony (wnioskodawca) mógł złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech kategoriach:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych.

– Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mogło być przyznane w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego nawet tylko 2% wartości zadania inwestycyjnego – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mogą być przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Więcej informacji z Twojego regionu znajdziesz tutaj:
malopolskainfo24.pl

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/ii-edycja-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-dla-malopolski-powiat-suski-i-wadowicki/ud1