Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Kapituła Honorowych Tytułów gminy Zawoja - zgłoś kandydatów.

Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja ma przyjemność zaprosić Mieszkańców i Instytucje Gminy Zawoja do zgłaszania kandydatów.

Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja ma przyjemność zaprosić Mieszkańców i Instytucje Gminy Zawoja do zgłaszania kandydatów do następujących tytułów:


Pragniemy wspólnie uhonorować najbardziej zasłużonych dla naszej Gminy – osoby prywatne i instytucje, które wyróżniają się szczególnym poświęceniem i ofiarnością oraz wybitnymi zasługami dla dobra i chwały Rzeczypospolitej, a w tym mieszkańców „Małej Ojczyzny” – Gminy Zawoja szczególnie w dziedzinie integracji i ożywienia jej środowisk do aktywnego udziału w rozwoju kultury i gospodarki oraz w dokumentowaniu jej przeszłości i teraźniejszości.

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie do dnia 31 grudnia 2023 r. poprzez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub wysłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja.

Wniosek musi być podpisany przez zgłaszającego oraz posiadać uzasadnienie uhonorowania danej osoby, zawierające szczegółowe wskazanie zasług kandydata.

*UWAGA: wnioski niepodpisane oraz/lub niezawierające uzasadnienia lub zawierające lakoniczne uzasadnienie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Kapitułę honorowych tytułów Gminy Zawoja.

Zgłoszone kandydatury Kapituła honorowych tytułów Gminy Zawoja zaopiniuje i przedłoży do akceptacji Radzie Gminy Zawoja, by w I kwartale 2024 r. podczas uroczystej gali, nagrodzić najbardziej zasłużone dla naszej Gminy osoby i instytucje.

Zachęcamy do zapoznania się z ,,Regulaminem honorowania szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja’’ oraz do skorzystania z formularzy wniosków, by zgłosić kandydata:


Regulamin:

Regulamin_Z.pdf


Wniosek_Honorowy-Obywatel-Gminy-ZawojaPobierz
Wniosek_Zasluzony-dla-Gminy-ZawojaPobierz
Wniosek_Czlowiek-Roku-Gminy-ZawojaPobierz


źródło: UG Zawoja.
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj:
malopolskainfo24.pl
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zawoja/kapitula-honorowych-tytulow-gminy-zawoja-zglos-kandydatow/4xj