Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Dofinansowanie na realizację projektu pn. "Ochrona siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków ptaków w Babiogórskim Parku Narodowym...

„Ochrona siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków ptaków w Babiogórskim Parku Narodowym na obszarach Natura 2000 Ostoja Babiogórska i Babia Góra"


Babiogórski Park Narodowy otrzymał finansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Ochrona siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków ptaków w Babiogórskim Parku Narodowym na obszarach Natura 2000 Ostoja Babiogórska i Babia Góra" zgodnie z umową nr 1328/2023/Wn06/OP-wk/D z dnia 04.08.2023 r.


Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia - 811 166,00 zł


Kwota dotacji do 730 049,00 zł


Babiogórski Park Narodowy posiada ustanowiony Plan Ochrony, w którym określone są między innymi zagrożenia dla siedlisk i gatunków zwierząt. Wśród zagrożeń są wyszczególnione: niezgodność składu gatunkowego oraz struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów z siedliskiem, uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate oraz zniekształcenie ilościowej i jakościowej struktury zasobów martwego drewna oraz jego przestrzennego rozmieszczenia. Babiogórski Park Narodowy podejmuje działania na rzecz ograniczenia zagrożeń, w tym wspieraniu udziału jodły na siedliskach leśnych co sprzyja przebudowie i przemianie drzewostanów oraz zakładanie powierzchni biocenotycznych, na których będzie zwiększony udział martwego drewna oraz powstaną korzystne warunki dla bytowania ptaków, w tym ptaków będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000 Babia Góra.


W ramach przedsięwzięcia będą przeprowadzone następujące działania:

  1. - Odnowienia luk i przerzedzeń w drzewostanach.
  2. - Zabezpieczanie upraw i odnowień naturalnych przed zgryzaniem przez jeleniowate.
  3. - Utrzymywanie, tworzenie i monitoring powierzchni biocenotycznych.
  4. - Działania informacyjno-promocyjne.


źródło: Babiogórski Park Narodowy.
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (kliknij w logo):
malopolskainfo24.pl


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zawoja/dofinansowanie-na-realizacje-projektu-pn-quot-ochrona-siedlisk-przyrodniczych-i-cennych-gatunkow-ptakow-w-babiogorskim-parku-narodowym/48u