Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Prośba o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Do 19-ego lutego 2024.

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej  Grupy Działania "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Na Państwa uwagi czekamy do 19 lutego 2024 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: podbabiogorze@op.pl, wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR” lub przesłać listownie na adres
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”, lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.

Załączniki:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027.

  2. Formularz uwag.

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa


 

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/prosba-o-przeanalizowanie-i-wniesienie-uwag-do-lokalnej-strategii-rozwoju-na-lata-2023-2027/4n6