Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Czy będzie modernizacja linii kolejowej Sucha B. – Żywiec?

Podpisano porozumienie w sprawie współfinansowania studium wykonalności linii kolejowej Sucha Beskidzka- Żywiec. Szacunkowy koszt wykonania studium wynosi 1 mln. 200 tys. zł netto, a jego opracowanie planowane jest wciągu dwóch lat.

 

3 marca br. w Starostwie Powiatowym w Żywcu zawarto porozumienie o współfinansowaniu studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec. Stronami porozumienia zostały: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., siedem samorządów, przez obszar których przebiega linia tj.: powiat suski, powiat żywiecki, miasto Żywiec, miasto Sucha Beskidzka, gmina Jeleśnia, gmina Stryszawa, gmina Świnna oraz stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”.

Z uwagi na dużą liczbę sygnatariuszy porozumienia i względy logistyczne, dwa dni wcześniej swoje podpisy w siedzibie starostwa powiatowego w Suchej Beskidzkiej złożyli: starosta suski Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, skarbnik powiatu Krystyna Kozina i prezes stowarzyszenia „Kolej Beskidzka” Hubert Maślanka.

W porozumieniu określono zasady współpracy w zakresie wykonania i współfinansowania studium. Każdy z samorządów zobowiązał się przeznaczyć na ten cel kwotę 30 000 zł. Łącznie po stronie samorządowej zagwarantowano wsparcie w wysokości 210 tys. zł.  Szacunkowy koszt wykonania studium wynosi 1 mln. 200 tys. zł netto, a jego opracowanie planowane jest wciągu dwóch lat. Od wyników analizy, a także pozyskania przez stronę kolejową środków finansowych, zależeć będzie ewentualna modernizacja torowiska wraz z pozostałą infrastrukturą, która pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa.

Podpisane porozumienie jest zwieńczeniem trwających od wielu lat starań lokalnych samorządów i środowisk związanych z koleją mających na celu zapobieżenie degradacji i w rezultacie całkowitej likwidacji linii kolejowej Sucha B. – Żywiec. Rewitalizacja linii, jeśli się powiedzie, pozwoli przywrócić regularny ruch pociągów, co wpłynie na atrakcyjność turystyczną i gospodarczą regionu na styku województw Małopolskiego i Śląskiego.


źródło: Starostwo Powiatowe
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/czy-bedzie-modernizacja-linii-kolejowej-sucha-b-zywiec/rih