Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Jednostki OSP w Zembrzycach, Krzeszowie, Baczynie oraz w Suchej Beskidzkiej z dużym dofinansowaniem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył procedurę rozpatrywania wniosków złożonych w ramach Programu ,,Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak’’.

W tegorocznym naborze wpłynęło 116 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8 924 618,00 zł
-
Początkowa alokacja środków wynosiła 2.000.000,00 zł. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Programem Wojewódzki Fundusz w Krakowie podjął decyzję o zwiększeniu puli do 5.000.000,00 zł.
-

Z uwagi na znaczne przekroczenie budżetu Programu przyznano proporcjonalnie obniżone dofinansowanie dla:
--
W związku z powyższym, przyznano dofinansowanie dla 81 wniosków w wysokości 5.000.000,00 zł, czyli pełnej puli środków przeznaczonej na Program w 2024 roku. Niniejsze wnioski uzyskały rekomendację Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.
-
Prezentujemy zestawienie jednostek OSP w powiecie suskim, które otrzymały dofinansowanie: 
-
Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrzycach: zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepą transportową dla OSP Zembrzyce 
Przyznana kwota dofinansowania - 32 563,36 zł   Koszt kwalifikowany - 70 000,00 zł
-
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie: zakup pojazdu typu QUAD dla OSP Krzeszów
Przyznana kwota dofinansowania - 46 519,09 zł   Koszt kwalifikowany - 100 000,00 zł
-
Ochotnicza Straż Pożarna w Baczynie: zakup pojazdu typu QUAD wraz z przyczepą transportową dla OSP Baczyn
Przyznana kwota dofinansowania - 46 519,09 zł   Koszt kwalifikowany - 100 000,00 zł
-
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej - Miasto: zakup lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Sucha Beskidzka - Miasto
Przyznana kwota dofinansowania - 120 949,63 zł  Koszt kwalifikowany - 260 000,00 zł

Jednostki, które otrzymały dofinansowanie proszone są o zapoznanie się z listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy – dostępne

TUTAJ>>Źródło: WFOŚiGW w Krakowie


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/rozmaitosci/jednostki-osp-w-zembrzycach-krzeszowie-baczynie-oraz-w-suchej-beskidzkiej-z-duzym-dofinansowaniem/4yp