Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Powiat suski: Ile rodzin skorzystało już z programu „Rodzina  500 +”?

Od 1 kwietna realizowany jest Program „Rodzina  500 +”. Jakie kwoty wypłaciły już poszczególne Gminy powiatu suskiego.

Od początku kwietnia 2016 roku rodzice i opiekunowie dzieci mogą składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 +”. Na terenie powiatu suskiego program jest realizowany przez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Program „Rodzina  500 +” to nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto gdy dotyczy to dziecka niepełnosprawnego). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.


Ile rodzin w powiecie suskim skorzystało już z programu „Rodzina  500 +”?

Gmina Sucha Beskidzka

ilość przyjętych wniosków - 536

ilość dzieci objętych programem - 814

kwota wypłaconych świadczeń - 217 500 zł

Gmina Maków Podhalański

ilość przyjętych wniosków - 1200

ilość dzieci objętych programem - 1779

kwota wypłaconych świadczeń – 888 967 zł

Gmina Zembrzyce

ilość przyjętych wniosków - 350

ilość dzieci objętych programem - 401

kwota wypłaconych świadczeń – 200 117 zł

Gmina Bystra-Sidzina

ilość przyjętych wniosków - 621

ilość dzieci objętych programem - 1080

kwota wypłaconych świadczeń – 539 550 zł

Gmina Budzów

ilość przyjętych wniosków - 897

ilość dzieci objętych programem - 1459

kwota wypłaconych świadczeń – 520 731 zł

Gmina Jordanów

ilość przyjętych wniosków - 817

ilość dzieci objętych programem - 1585

kwota wypłaconych świadczeń – 92 000 zł

Gmina Zawoja

ilość przyjętych wniosków - 734

ilość dzieci objętych programem - 1240

kwota wypłaconych świadczeń – 619 016 zł

Gmina Stryszawa

ilość przyjętych wniosków - 715

ilość dzieci objętych programem - 1166

kwota wypłaconych świadczeń – 113 000 zł

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/powiat-suski-ile-rodzin-skorzystalo-juz-z-programu-rodzina-500/zur