Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Sucha Beskidzka: Dotacja dla seniorów

Wniosek Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta, złożony  do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla osób w zaawansowanym wieku, został pozytywnie rozpatrzony. 

Przyznana kwota dofinansowania na 2017 rok wynosi 57.600,00 zł. Projekt jest kontynuacją  powstałego w 2012 roku  Ośrodka Wsparcia w ramach tzw. Klubu Seniora, którego celem jest integracja międzypokoleniowa.
Zadanie zostało zlecone do realizacji organizacji pozarządowej tj. stowarzyszeniu - „Suscy Seniorzy” wyłonionej w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert.  Koordynatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/sucha-beskidzka-dotacja-dla-seniorow/3pk