Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Jordanów: Od stycznia ruszy spółka Wodociągi Jordanowskie

Po długich i burzliwych dyskusjach, podczas minionej sesji Rady Miasta Jordanów zatwierdzono uchwałą powstanie długo oczekiwanej spółki, która przejmie od referatu miejskiego gospodarowanie wodą i ściekami.

Od 1 stycznia pracę rozpocznie spółka Wodociągi Jordanowskie, która przejmie kompetencje referatu miejskiego odnośnie gospodarowania ściekami i wodą na terenie miasta. To ogromny krok dla Jordanowa, jednak powołanie Wodociągów nie było tak do końca pewne. Już podczas trwania Komisji, która zajęła się tym tematem, większość radnych nie była do końca przekonana co do konieczności założenia osobnej jednostki.

Przypomnijmy, że w Jordanowie działał już kiedyś Zakład Komunalny, który odpowiadał prawnie za gospodarkę wodno – kanalizacyjną na terenie miasta. Niestety jego bankructwo postawiło przed samorządem przymus rozwiązania doraźnego tej niecodziennej sytuacji. W mieście musi być jednostka, która zajmie się tym obszarem. Postanowiono, że najlepszym doraźnym rozwiązaniem będzie osobny Referat w Urzędzie Miasta. Z chwilowego rozwiązania zrobiło się kilka lat i jak widać wszyscy w Jordanowie do takiego rozwiązania się szybko przyzwyczaili. Niestety Jordanów jak i inne miasta musi dostosować swoje funkcjonowanie do obowiązującego prawa.

- Spółka miała być utworzona w momencie likwidacji Zakładu Komunalnego. Z ustawy i z pozostałych dokumentów prawnych wynika, że Gmina rozporządza majątkiem i prowadzi politykę w oparciu o Zakład Komunalny lub o spółkę, a nie o referat. Kwestionowany jest sposób prowadzenia przez Jordanów polityki gospodarowania wodno – kanalizacyjnego, a Spółka powinna być utworzona dla prawidłowego prowadzenia tej gospodarki. Nawet gdyby nie było inwestycji, to powołanie spółki przez miasto jest prawną koniecznością – powiedziała burmistrz Iwona Bilska, która w ten sposób argumentowała konieczność powołania Wodociągów Jordanowskich.

Inwestycja o jakiej mowa to między innymi modernizacja przestarzałych rurociągów. Miasto otrzymało z Funduszy Unijnych aż 18 mln. na projekt "Gospodarka wodno - kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów". Całkowity koszt inwestycji w ramach projektu to 27 106 223,76. To ogromny zastrzyk dla Miasta, które od lat boryka się z problemami zwiazanymi z kanalizacją i siecią wodociągową oraz jakością wody, która dociera do domów w mieście. Jednym z warunków przyznania dotacji jest właśnie powołanie osobnej spółki, która przejmie kompetencje Referatu. Dodatkowym plusem jest fakt, że poprzez spółkę będzie możliwe odliczenie VATu przy rozliczeniu kosztów inwestycji, a to duża oszczędność dla Jordanowa.

Radny Józef Kołodziej wyraził swoje obawy co do samych kosztów utrzymania spółki, również konieczności zatrudnienia nowych pracowników. Iwona Bilska wyjaśniła, że przy realizacji tak ogromnej inwestycji, na którą Miasto pozyskało środki i tak wymusiłoby konieczność utworzenia nowych etatów w referacie. Faktem jest jednak, że Jordanów w pierwszym roku poniesie koszty pracy Spółki, jednak przy odpowiednim zarządzaniu te koszty powinny się zmniejszać, sami mieszkańcy po pewnym czasie powinni odczuć pozytywne zmiany.SnS
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/jordanow-od-stycznia-ruszy-spolka-wodociagi-jordanowskie/3ex