Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Zawoja: powstaną „Babiogórskie ścieżki”

Co roku liczba turystów odwiedzających Zawoje zwiększa się sukcesywnie. Jest to główny powód kolejnych inwestycji, o dofinansowanie których starają się zarówno samorządowcy, jak również przedsiębiorcy z terenu gminy. We wrześniu Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę rankingową projektów. Na liście znalazł się także projekt złożony w czerwcu 2017 r przez Gminę Zawoja pn. „Babiogórskie Ścieżki”.

Projekt „Babiogórskie Ścieżki” obejmuję budowę ścieżek i ich stosowne oznaczenie wraz z budową infrastruktury zapewniającej bezpieczne i wygodne korzystanie przez mieszkańców i turystów. Planuje się budowę utwardzonego parkingu przy wejściu na ścieżkę w okolicach wyciągów Wojtek i Baca, chodnik w dolnym odcinku ścieżki o dł. ok. 1 km, tj. od małych Widełek w stronę Zawoi Czatoża. Przewidziana jest także budowa kompleksu - rekreacyjno – edukacyjnego, w którego skład wejdzie m.in. plac zabaw, ścieżki spacerowe oraz zaadaptowany zostanie fragment lasu na cele edukacyjne. W ramach projektu planowana jest przebudowa zadaszonej wiaty połączonej z niewielką sceną. Wartość projektu wynosi 2 550 000, zaś planowa wartość dofinansowania to 2 167 5 zł.

- Realizacja projektu będzie możliwa jedynie dzięki współpracy i przychylności Nadleśnictwa Sucha Beskidzka, za co serdecznie dziękujemy Panu Nadleśniczemu Tadeuszowi Kosmanowi i jego pracownikom – dodaje wójt Zawoi Marcin Pająk.

W lutym informowaliśmy was o innej zaplanowanej inwestycji, na którą udało się Gminie uzyskać dofinansowanie. Przez malownicze i atrakcyjne turystycznie tereny Zawoi wprost do słowackiej gminy Orawska Polhora poprowadzi 60 km tras rowerowych. Dofinansowanie na ten cel zostało oficjalnie potwierdzone. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach transgranicznego programu Interreg Polska-Słowacja.
W ramach projektu Interreg Polska – Słowacja powstanie 60 km tras rowerowych, przy czym 20 km będą przebiegać po polskiej stronie. Przebiegać będą od Masywu Mosornego Gronia przez Barankową, Przełęcz Jałowiecką, Mędralową na Słowację.
Projekt zakłada budowę transgranicznych górskich tras rowerowych łączących Gminę Zawoja z Oravską Polhorą biegnących przez tereny szczególnie bogate w zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wzdłuż trasy ustawione zostaną tablice informacyjne opisujące zarówno dziedzictwo przyrodnicze jak i kulturowe. Nawiązane zostaną do tradycji pasterskich na tym obszarze oraz będą propagować tradycje związane z dudziarzami. Nawiązywać będą również do starych szlaków łączących oba kraje, niegdyś bardzo popularnych, a dziś prawie zapomnianych.


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zawoja/zawoja-powstana-babiogorskie-sciezki/xri