Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin. Ruszył program "Za życiem"

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", powiat suski przystąpił do realizacji  działań 1.5 oraz 2.4 powyższego programu.

W ramach działania 2.4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim (z punktem zamiejscowym w Jordanowie) została wskazana jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczy dla naszego powiatu.

Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Do zadań ośrodka należy:


Rodziców zainteresowanych uzyskaniem pomocy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z poradnią w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 8, tel. (33) 874 26 06 lub z punktem zamiejscowym w Jordanowie ul. Banacha 1, tel. (18) 267 47 85.

Z kolei w ramach działania 1.5 programu „Za życiem” w  internacie przy Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej zapewnione zostaną dwa miejsca dla uczennic w ciąży, w formie odrębnych jednoosobowych pokoi.

Dzięki temu, w przypadku braku akceptacji ciąży przez rodziców uczennicy, negatywnego stosunku najbliższego środowiska, obawy przed potępieniem itp., które w przypadku pozostania w miejscu dotychczasowego zamieszkania mogłyby prowadzić do podjęcia prób usunięcia ciąży lub wpływałyby na jej prawidłowy przebieg, uczennice w ciąży będą mogły zamieszkać w internacie i kontynuować naukę aż do czasu urodzenia dziecka.

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/wsparcie-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-ruszyl-program-quot-za-zyciem-quot/xz3