Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Nowe zasady nadzoru nad lasami prywatnymi

Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego będzie prowadzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.


Ustala się następujące obwody nadzorcze i osoby sprawujące nadzór nad lasami.Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego nadzór będzie prowadzony tak jak dotychczas przez pracowników Parku.

Cechowanie drewna odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawiadomienia o pozyskaniu drewna, świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane będą w miejscu jego cechowania. Podczas cechowania drewno obijane będzie cechówką oraz nabijana będzie niebieska płytka z cyframi określającymi kolejny numer sztuki.

Jednocześnie informujemy, że

  1. - na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli działki
  2. - drewno cechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/nowe-zasady-nadzoru-nad-lasami-prywatnymi/xx7