Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

W Makowie Podhalańskim powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” znalazł się na I-szym miejscu listy podstawowej Subregionu Podhalańskiego, projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu - Rozwijanie systemu gospodarki odpadami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Na realizację projektu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 692 613,49 zł.

Wartość projektu brutto stanowi kwota 2 449 311,31 , z tego wydatki kwalifikowane to  1 991 310,00 zł .

Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim” uzyskał 35 punktów na etapie oceny merytorycznej oraz w ujęciu procentowym 94,59 %. To najwyżej oceniony projekt w Województwie Małopolskim.
Jak informuje Urząd Miasta w Makowie Podhalańskim, nowoczesny PSZOK powstanie przy ulicy Sportowej na terenie dawnych magazynów GS.
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/makow-podhalanski/w-makowie-podhalanskim-powstanie-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/xxo