Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Budżet Miasta Jordanów na 2018 rok

Pod sam koniec 2017 roku jordanowscy radni przyjęli budżet na kolejny rok. Przedstawia on kierunki rozwoju miasta i plany związane z inwestycjami. Warto zaznaczyć, że kwota, którą będzie dysponowało Miasto Jordanów uległa znacznemu zwiększeniu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych radni powinni do końca roku przyjąć uchwałę budżetową dotyczącą finansów samorządu na przyszły rok. Przepisy dopuszczają, by w uzasadnionych przypadkach termin ten został przesunięty do 31 stycznia roku, którego budżet dotyczy. Większość gmin stara się jednak zakończyć rok z nowym budżetem i to na grudniowych sesjach rad miejskich i gminnych zapadają decyzje co do dochodów i wydatków w 2018 roku.
Tym co od paru lat da się zauważyć we wszystkich planach finansowych to spadający poziom unijnych dotacji. Duży wpływ mają również reformy rządowe, które na dłuższy czas nie dają się przewidzieć.

Dochody Miasta Jordanów w 2018 roku planowo zamkną się w kwocie 21 125 551,92 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 18 390 395 zł a dochody majątkowe 1 912 241,66 zł. Do łącznej kwoty wliczono również nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 627 345,47 zł, która nie została wprowadzona do budżetu w roku 2017. Planowany deficyt wyniesie dokładnie 6827 345,47 zł i zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i nadwyżki z roku poprzedniego. Kwota wydatków wyniesie 27 952 997,93 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 390 393,04 zł.

W roku 2018 zaplanowano w budżecie więcej środków finansowych niż dla porównania rok temu w planowanym budżecie na 2017 rok (wtedy zaplanowane dochody wynosiły 19 711 379,30 zł, a wydatki 19.953.911,30 zł,
Na rok 2018 zabezpieczono również rezerwę ogólną budżetu. W wydatkach budżetu Miasta zabezpieczono również środki z tytułu potencjalnych spłat kwot w roku 2018 wynikających z udzielonego poręczenia dla Miasta Jordanów – stanowi to kwotę 20 180 zł.

Przypomnijmy, ze w 2017 roku Miasto Jordanów otrzymało dotację na projektu „Gospodarka wodno - kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów". Całkowity planowany koszt inwestycji ma wynieść 27 106 223,76 z czego aż 17 760 452,35 zł pozyskano z Funduszy Unijnych. To ogromny zastrzyk dla Miasta, które od lat boryka się z problemami zwiazanymi z kanalizacją i siecią wodociągową.Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/budzet-miasta-jordanow-na-2018-rok/x8e