Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

W ZS Goetla podsumowano I Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Literacko-Graficzny „Literatura w TIK-ach” 2019

16 maja 2019 w Sali Sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie podsumowujące I Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Literacko-Graficzny Szkół Podstawowych i Gimnazjum „Literatura w TIK-ach” pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Suskiego,  Józefa Bałosa. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „Właśnie tak widzę siebie i mój świat…”.

Organizatorem literackiego konkursu powiatowego jest Zespół Szkół imienia Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, jego pomysłodawczynie to nauczycielki języka polskiego tej szkoły,  mgr Monika Banaś – koordynator konkursu oraz mgr Anna Sikora. Adresatem konkursu była młodzież, uczniowie klas: VI, VII, VIII Szkół Podstawowych  oraz klasy III Gimnazjum uczący się w szkołach na terenie powiatu suskiego. 
        

      Konkurs miał na celu: propagowanie literackiej i artystycznej inwencji twórczej młodzieży; zachęcenie uczniów do rozwijania swojej wyobraźni, zdolności i zainteresowań; stworzenie  możliwości do „wyrażania siebie”, swoich uczuć, emocji, przeżyć  przez literaturę i sztukę; kształtowanie umiejętności komunikowania się w świecie, dzięki współczesnym technologiom cyfrowym; umiejętności opowiadania poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu oraz  wykorzystania narzędzi TIK.

       Temat konkursu: „Właśnie tak widzę siebie i mój  świat…” miał wyrażać relacje współczesnego młodego człowieka z otaczającym go światem, prezentować jak młody człowiek go rozumie, jak widzi ten świat własnymi oczami oraz  jak widzi w nim siebie samego, jak się w nim odnajduje i realizuje? Jest to taki świat, o jakim sam twórca chciał opowiedzieć. W temacie liczyły się wyobraźnia i własne, osobiste  refleksje, którymi młody artysta chciał się podzielić.  

      Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach, z których każdy uczestnik mógł wybrać i nadesłać tylko jedną pracę, w tylko jednej kategorii spośród następujących: Komiks  – wykonany w technikach określonych regulaminem, w tym w TIK, Wiersz – zaszyfrowany kodem QR (Quick Response Code). Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu prezentując własną wizję świata zdecydowanie preferowali formę tworzenia poezji szyfrowanej kodem. Wszystkie prace konkursowe opatrzone były pseudonimem – godłem autora, a dane zwycięzców i nagrodzonych, komisja konkursowa poznała po przyznaniu miejsc od I-III oraz trzech wyróżnień.  

    
Jury konkursowe w składzie nauczycieli ZS Goetla: Monika Banaś, Anna Sikora, Beata Matusik, Dorota Polak, nagrodziło następujące osoby:

Wyróżnienie:

1. Katarzyna Pawowicz – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Kojszówce,

2. Klaudia Skórzak – uczennica klasy III Gimnazjum w ZSP w Lachowicach,

3. Mateusz Ryś – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim.

Miejsce III:

Oliwia Liszka – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej ZSP w Lachowicach

Miejsce II:

Krystyna Baca – uczennica klasy III Gimnazjum w ZSP w Lachowicach

Miejsce I:

Weronika Nosal  - uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej. 

     Oceniając prace jury brało pod uwagę zgodność z tematem, poprawność językową, wartość merytoryczną: konstrukcję, środki artystyczne, stylistyczne składniowe, poprawność zaszyfrowania wiersza kodem QR, oryginalność, samodzielność, kreatywność, zainteresowanie  przekazem osobistych refleksji twórcy.

     W czasie czwartkowego spotkania podsumowującego konkurs w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej spotkali się wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz drobne upominki.
Nagrody i dyplomy wręczali młodzieży obecni w tym dniu z uczestnikami Goście Honorowi, sprawujący Patronat Honorowy:  Starosta Suski Józef Bałos,  Wicestarosta Zbigniew Hutniczak oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej dr inż. Sławomir Kudzia. Nagrody główne ufundował Zespół Szkół im. Walerego Goetla oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/w-zs-goetla-podsumowano-i-powiatowy-miedzyszkolny-konkurs-literacko-graficzny-literatura-w-tik-ach-2019/8ar