Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Suska podstawówka ma nową dyrektor

Burmistrz Miasta powierzył Danucie Pindel – Nowak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.

19 lipca 2019 r. komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przeprowadziła  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 08 lipca 2019 r. ofertę złożył jeden kandydat - Pani Danuta Pindel - Nowak. Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i dokonaniu merytorycznej oceny, w wyniku tajnego głosowania komisji,  kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów i rekomendację na stanowisko dyrektora. Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2019 r.  Burmistrz Miasta  powierzył Pani Danucie Pindel – Nowak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 na okres 5 lat.


Danuta Pindel-Nowak jest nauczycielką z 23-letnim stażem pracy. Przez ostatnie 10 lat pełniła funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej.


Po 10 latach, pracę na stanowisku dyrektora suskiej jedynki zakończyła Krystyna Wajdzik. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, odchodzącej dyrektor podziękowano za długoletnią pracę na rzecz wychowania dzieci.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/suska-podstawowka-ma-nowa-dyrektor/8ym