Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Suskie placówki oświatowe wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny

W ramach realizowanego przez Gminę Sucha Beskidzka projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, utworzone w suskich szkołach podstawowych Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych, zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć projektowych.

W placówkach oświatowych powstały nowoczesne pracownie językowe, zakupione zostały tablice multimedialne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, przenośne komputery dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz czujniki do prowadzenia badań i pomiarów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 101 759,46 zł brutto.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/suskie-placowki-oswiatowe-wyposazono-w-nowoczesny-sprzet-multimedialny/8y5