Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Upamiętniono bolesną rocznicę

17 września, pod obeliskiem poświęconym pamięci Sybiraków, ofiarom zbrodni w Katyniu i katastrofy smoleńskiej, stojącym na przykościelnym placu w Suchej Beskidzkiej, zebrała się grupa osób na skromnej uroczystości upamiętniającej tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat.

17 IX 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Dla walczącej z niemieckim najeźdźcą Polski był to cios zabójczy. Agresja ZSRR otworzyła kolejne tragiczne rozdziały w naszej historii. Dla Polaków zamieszkujących ówczesne wschodnie tereny II Rzeczypospolitej nastał czas prześladowań i represji. W wyniku masowych deportacji kilkaset tysięcy osób trafiło na Wschód, na „nieludzką ziemię”, gdzie marli z głodu, wycieńczenia lub ginęli mordowani przez sowieckich nadzorców. Na długiej liście zbrodni jest jeszcze Katyń i inne, liczne miejsca masowych egzekucji polskich żołnierzy, funkcjonariuszy i urzędników państwowych. Są też na tej liście, trwające jeszcze po zakończeniu wojny, zsyłki żołnierzy polskiego podziemia.

O tych mrocznych czasach wspomniała w swym wystąpieniu inicjatorka budowy pamiątkowego obelisku w Suchej, jak i samego rocznicowego spotkania, będąca świadkiem tamtych wydarzeń Sybiraczka pani Krystyna Listwan. Dziękując wszystkim przybyłym na uroczystość podkreśliła też, jak ważna jest pamięć i prawda o tamtych latach, zwłaszcza dzisiaj, biorąc pod uwagę ostatnie manipulacje kremlowskiej propagandy. Wzruszającą ilustrację polskich losów na Wschodzie stanowiły też odtworzone nagrania z wierszami Mariana Jonkajtysa.

Wraz z ks. Sebastianem Kozyrą zebrani pod obeliskiem zmówili dziesiątek Różańca w intencji ofiar sowieckiej agresji. Kwiaty pod obeliskiem złożyła delegacja Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu oraz przedstawiciele stowarzyszenia Patriotyczne Beskidy. W uroczystości uczestniczyli m.in.: starosta Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak, przewodniczący rady powiatu Ryszard Hadka oraz członkowie zarządu powiatu Krzysztof Chudzik i Piotr Surzyn.

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/upamietniono-bolesna-rocznice/8ye