Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkół Dańkowskiego w Jordanowie

W Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie zakończono prace związane z modernizacją kotłowni.

W miejsce istniejącej starej wyeksploatowanej kotłowni na węgiel składającej się z pięciu kotłów  wykonano nową kondensacyjną kotłownię olejowo-gazową  o mocy ok. 490 kW. Kotłownia do czasu doprowadzenia gazu do budynku będzie pracować jako kotłownia olejowa.  

Wydzielono  magazyn oleju z w  pomieszczenie istniejącej kotłowni  poprzez wymurowanie przegród.  Zbiorniki na olej   fabrycznie zintegrowane z wannami wychwytującymi. Wykoanano  dwa zbiorniki  ciepłej wody użytkowej  emaliowane, fabrycznie izolowane pianką bezfreonową,  jednowężownicowe o pojemności 750 litrów każdy. Zasobniki wyposażane w anody tytanowe i termometry.

Zaprojektowano zastosowanie wymiennika ciepła, który rozdzieli obieg kotłowy od obiegu glikolowego zasilającego nagrzewnicę centrali wentylacyjnej.

Kotły  wyposażone  są w neutralizator skroplin. Skropliny z neutralizatora odprowadzane będą do studzienki schładzającej. 

Odprowadzenie spalin z każdego kotła realizowane będzie indywidualnym nadciśnieniowym  przewodem  stalowym, kwasoodpornym, izolowanym.

 

Za środki  z złomu kotłowego zakupiono   lampy  LED  do oświetlenia klas  lekcyjnych, które  jest sukcesywnie zmieniane.

 

Koszty   i efekty  ekologiczne:

Koszt  zadania  ogółem :  789  845   zł 

Na zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w wysokości 77 335 zł.

Realizacja zadania ma spowodować docelowo ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 o 4296 kg/rok

Gwarancja  Wykonawcy – 6 lat

 

Przygotowanie   i nadzór nad  inwestycji: 

Wydział  Środowiska  przy współpracy z pozostałymi Wydziałami Starostwa  Powiatowego

 

Okres   realizacji zadania :

czerwiec – październik  2019

źródło: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Kotłownia  przed  modernizacją

 

 

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/jordanow/zmodernizowano-kotlownie-w-zespole-szkol-dankowskiego-w-jordanowie/pzy