Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Ile urodziło się dzieci, ale ile osób zmarło? Dane z każdej Gminy powiatu suskiego

Ile dzieci urodziło się w ubiegłym roku, jakie najczęściej imiona nadawano noworodkom? Te i inne dane statystyczne podajemy za 2019 rok z każdej Gminy powiatu suskiego.

Gmina Sucha Beskidzka

Na koniec 2019 roku liczba mieszkańców zameldowanych w Suchej Beskidzkiej na pobyt stały  wyniosła 8954 osoby, a na pobyt  czasowy 324 osoby.
Jak podaje suski ratusz w ubiegłym roku zmarło 94 mieszkańców : 47 kobiet i 47 mężczyzn.
78  mieszkańców Suchej Beskidzkiej zawarło związki małżeńskie.
Przybyło na świat 62 Suszan: 30 dziewczynek i 32 chłopców.
Nowi mieszkańcy Suchej Beskidzkiej najczęściej rodzili się w miejscowym szpitalu, ale  też  w Żywcu, Krakowie i Bielsku Białej.
Najpopularniejsze imiona wybierane dla dziewczynek to Julia, Wiktoria, Zuzanna, Zofia Aleksandra, Milena, Lena, Maja, Amelia, Emilia, a dla chłopców Antoni, Jakub, Jan, Mikołaj, Kacper, Wojciech, Szymon, Aleksander, Adam, Kamil.


Gmina Maków Podhalański

W 2019 roku w Gminie Maków Podhalański urodziło się 169 dzieci, w tym 72 dziewczynki i 97 chłopców.
Najpopularniejsze imiona nadawane w 2019r: dla dziewczynek (najwięcej nadanych ) Hanna, a dla chłopców ( aż 3 w takiej samej ilości): Antoni, Jakub, Szymon.
W 2019 roku zmarło 177osób, w tym 81 kobiet i 96 mężczyzn.
Zawarto 96 związków małżeńskich.
Liczba mieszkańców w Gminie Maków Podhalański w/ g stanu na 31.12.2019r. wyniosła 16 261


Gmina Zembrzyce

W 2019 roku urodziło się 59 dzieci - dziewczynek -25 ; chłopców - 34;
- Najpopularniejsze imiona to: Michał, Mikołaj, Karol, Jakub, Antoni, Aleksander, Zuzanna, Alicja, Emilia, Wiktoria
- Zmarły 52 osoby -33 kobiety ; 19 mężczyzn
- Liczba zawartych związków małżeńskich - 63;
- Liczba zameldowanych mieszkańców na koniec roku 2019 wyniosła 5617


Gmina Bystra-Sidzina
- Liczba urodzonych dziewczynek - 40 ; chłopców - 38 - Najpopularniejsze imiona to: Antoni, Alan; Karolina, Magdalena; - Liczba zmarłych kobiet -33- ; zmarłych mężczyzn - 35; - Liczba zawartych związków małżeńskich - 42; - Liczba zameldowanych mieszkańców na koniec roku 2019 w Bystrej Podhalańskiej - 3355; w Sidzinie - 3574;


Gmina Zawoja

Ilość urodzeń - dziewczynki – 34, chłopcy – 36.
Najpopularniejsze imiona: Michalina, Marcelina, Alicja, Kamil, Szymon, Antoni.
Ilość zgonów – kobiety – 29, mężczyźni – 55.
Ilość zawartych związków małżeńskich – 73.
Ilość zameldowanych mieszkańców na koniec 2019 roku – 9154.


Gmina Jordanów

Ilość urodzeń -73 chłopców / 77 dziewczynki
Ilość zgonów - 49 mężczyźni/44 kobiety
Ilość zawartych związków małżeńskich: 20 małżeństw (osoby z współmałżonkami, którzy są zarejestrowani w ewidencji gminy) 86  małżeństw (osoby z współmałżonkami, których danych nie ma w ewidencji gminy, ale małżeństwo było zawarte na terenie gminy)
Ilość zameldowanych mieszkańców na koniec 2019r wyniosła -11128


Gmina Budzów

Urodzenia - ogółem – 115. W tym chłopcy – 61; dziewczynki - 54 
Najpopularniejsze imiona - Antoni, Franciszek, Adam, Aleksandra, Amelia 
Zgony - ogółem - 98. W tym mężczyźni - 55 ; kobiety - 43
105 osób zawarło związki małżeńskie.
Stan ludności na dzień 31.12.2019 r. wyniosła - 8948 osób.

Miasto Jordanów
Ilość urodzeń - chłopcy – 29 ; dziewczynki – 26
Ilość zgonów - mężczyźni – 27 ; kobiety – 25 
Najpopularniejsze imiona:  Oliwia – 2, Lena – 2, Martyna – 2, Szymon – 3, Leon – 3, Dawid – 2, Alan – 2, Aleksander – 2
Ilość zawartych małżeństw – 37
Stan ludności – pobyt stały – 5278, pobyt czasowy – 133


Gmina Stryszawa


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/ile-urodzilo-sie-dzieci-ale-ile-osob-zmarlo-dane-z-kazdej-gminy-powiatu-suskiego/pu6