Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce zyskało nowe pomoce edukacyjne

Przedszkole Samorządowe w Bieńkówce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   pn. “Przedszkolaki – nasza przyszłość”. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.08.2020 r.

DZIAŁANIA:

- adaptacja i dostosowanie pomieszczeń dla nowego oddziału przedszkolnego,
- wyposażenie  w niezbędny sprzęt oraz meble,
- zakup zabawek oraz pomocy edukacyjnych,
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli nowego oddziału przedszkolnego,
- realizacja zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej,
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.

Na realizację projektu Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 288 090,00 zł.

źródło: UG Budzów
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/przedszkole-samorzadowe-w-bienkowce-zyskalo-nowe-pomoce-edukacyjne/ph5