Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w Osielcu

W wyniku przeprowadzonej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w Osielcu powstanie kompletna zintegrowana baza danych ewidencji gruntów i budynków pozwalająca na pełne prowadzenie i udostępnianie danych w technologii informatycznej. Obowiązująca mapa ewidencji gruntów w skali 1:2880, która nie spełnia standardów, zostanie zastąpiona mapą cyfrową.
W trakcie prac nastąpi weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w następujących terminach:

- 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. – pomiar budynków oraz weryfikacja użytków gruntowych;

- 15.10.2020 r. – 30.11.2020 r. – ustalenie i pomiar przebiegu granic działek ewidencyjnych w terenach zabudowanych.


Pracownicy firmy pracującej w terenie będą posiadać identyfikatory z upoważnieniem Geodety Powiatowego. Wyłożenie do publicznego wglądu operatu opisowo – kartograficznego planowane jest na luty 2021 r.

źródło: UG Jordanów
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/modernizacja-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow-w-osielcu/p1m