Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Rada Gminy Bystra-Sidzina wybrała nowego Przewodniczącego

W związku z rezygnacją Doroty Kowalik z mandatu radnej Gminy Bystra-Sidzina, a także z dotychczasowej funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Bystra-Sidzina - 28 lipca 2020 r. -  podczas posiedzenia XV sesji Rady Gminy przeprowadzony został wybór nowego Przewodniczącego Rady, którym wybrany został Krzysztof Drobny.
Decyzja Doroty Kowalik o złożeniu rezygnacji z mandatu radnej podyktowana była względami zawodowymi, gdyż w najbliższym czasie obejmie ona funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.

Pani Dorocie złożono serdeczne podziękowania za owocną współpracę, profesjonalizm, zaangażowanie i wysiłek w pełnieniu funkcji Przewodniczącej VIII kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina w latach 2018-2020 życząc jednocześnie sukcesów w realizacji nowych zamierzeń. Natomiast nowemu Przewodniczącemu Rady, Krzysztofowi Drobnemu pogratulowano wyboru i życzono satysfakcji z pracy na nowym stanowisku.

źródło: UG Bystra-Sidzina

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/bystra-sidzina/rada-gminy-bystra-sidzina-wybrala-nowego-przewodniczacego/p11