Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Główna charakterystyka towaru drobnicowego

Należy mieć świadomość, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają potrzeby wymagające wykorzystania 40 - tonowych naczep. Część firm wysyła bowiem zaledwie kilka palet lub współpracuje z rozproszonymi odbiorcami. Jak wiadomo, w takiej sytuacji korzystanie z transportu całopojazdowego nie będzie ekonomicznym rozwiązaniem. Rekomendowane jest zdecydowanie się na transport drobnicowy.

Co to jest transport drobnicowy i ładunek drobnicowy?

Transport drobnicowy w najprostszym możliwym ujęciu polega na przewozie ładunków charakteryzujących się niewielkimi rozmiarami, zróżnicowanymi kształtami czy niewielką masą. Ponadto wspomniane ładunki same nie będą w stanie wypełnić danego kontenera czy pojazdu. Z tego powodu w punktach przeładunkowych dochodzi do połączenia ich w jeden transport.

W ten sposób dane auto będzie w całości wypełnione różnego rodzaju ładunkami drobnicowymi. Koniecznie należy również zaznaczyć, że istotną cechą charakterystyczną omawianego transportu drobnicowego jest rozproszenie zarówno nadawców, jak i odbiorców poszczególnych przesyłek, znacznie dłuższy czas transportu czy większa komplikacja organizacji transportu.

Cechy ładunku drobnicowego

Do najbardziej istotnych cech ładunku drobnicowego należy zaliczyć stosunkowo małą jednostkę pojedynczej przesyłki, konsolidację przesyłek, różne kształty towarów, rozproszonych nadawców i odbiorców, różnorodność opakowań, mniejszy koszt transportu.

Jakie możemy wyróżnić rodzaje ładunków drobnicowych?

Warto wiedzieć, że omawiane ładunki drobnicowe można podzielić bez żadnego problemu na dwa rodzaje. Należy do nich zaliczyć ładunki drobnicowe z opakowaniem (np. w workach, bębnach, klatkach, skrzyniach, kartonach, beczkach), a także towary bez opakowań (towary na paletach i bez palet).

Jakich towarów nie przewozi się transportem drobnicowym?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że transport drobnicowy będzie podlegał różnym ograniczeniom. Z omawianego transportu wykluczone są przede wszystkim przesyłki, które wymagają specjalnych warunków. Doskonałymi przykładami mogą być: broń, zwierzęta, materiały wybuchowe, żywe rośliny, towarów z krótkim terminem ważności, towary ponadgabarytowe, papiery wartościowe, wyroby farmaceutyczne, towary niebezpieczne, wyroby jubilerskie.

Planowanie transportu drobnicowego

Transport drobnicowy będzie wymagał znacznie większej dbałości o najdrobniejsze szczegóły w porównaniu do FTL. Wszystko musi bowiem odbywać się bezpiecznie, na czas, a także bez żadnych problemów. Transport powinien być korzystny finansowo nie tylko i wyłącznie dla klienta, ale również przewoźnika. Zdecydowanie większe niż mogłoby się wydawać, będzie miało zarządzanie przestrzenią ładunkową. Konieczna jest także odpowiednia kolejność. Nie można również zapomnieć o właściwym zabezpieczeniu towaru.

Jakie są zalety transportu drobnicowego?

Do zdecydowanie najczęściej wymienianych zalet transportu drobnicowego należy zaliczyć bardzo korzystną cenę, stosunkowo dużą płynność w wyborze terminu dostawy czy brak konieczności magazynowania ewentualnych nadwyżek finansowych.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/polecamy/glowna-charakterystyka-towaru-drobnicowego/p2z