Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Suski szpital znosi ograniczenia w zakresie porodów rodzinnych

Suski szpital wydał komunikat w sprawie porodów rodzinnych.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dniem 15 luty br. (tj.: poniedziałek), od godz. 8:00 znosi ograniczenia w zakresie porodów rodzinnych w ramach Bloku Porodowego.  

– W porodzie rodzinnym może uczestniczyć tylko jedna najbliższa osoba zamieszkująca wspólnie  z rodzącą co najmniej przez ostatnie 2 tygodnie (tj.: mąż/partner lub inna bliska osoba);

– Przy porodzie nie może towarzyszyć osoba, która jest objęta kwarantanną, izolacją, nadzorem sanepidu lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji;

– Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem;

– Osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj.: pomiar temperatury ciała oraz musi wypełnić i potwierdzić podpisem formularz ankiety epidemiologicznej;

– Podczas pobytu w szpitalu, osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans 2 m wobec innych osób. Brak respektowania wymogu skutkuje wyproszeniem osoby towarzyszącej;

– Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej podczas cięcia cesarskiego. Po decyzji o operacyjnym ukończeniu porodu osoba towarzysząca musi niezwłocznie opuścić Szpital.

– Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania czystej odzieży na zmianę (domowe ubrania typu sportowego, klapki/obuwie sportowe). Przed wejściem do Bloku Porodowego prosimy o zmianę odzieży w szatni Izby Przyjęć, wraz ze zmianą obuwia.

– Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego. Nie może opuszczać wskazanej sali porodowej. W przypadku zabiegów medycznych, np. znieczulenie zewnątrzoponowe, poród zabiegowy, itp., osoba towarzysząca może zostać poproszona o opuszczenie sali i oczekiwanie we wskazanym miejscu. Związane jest to z koniecznością przebywania w sali porodowej odpowiedniej ze względów epidemiologicznych ilości osób. Po okresie około 2h po porodzie, po zakończeniu pierwszego kontaktu matki z dzieckiem ‘skóra do skóry’, osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia Bloku Porodowego oraz budynku Szpitala.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, zastrzega sobie prawo do zmian decyzji w trybie natychmiastowym, zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz rekomendacjami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii a także perinatologii.

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin.
 

- Pracujemy bezpiecznie w standardach stworzonych na czas epidemii SARS-Cov-2, bardzo prosimy o przestrzeganie procedur oraz uszanowanie naszych decyzji - apeluje dyrekcja i personel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/suski-szpital-znosi-ograniczenia-w-zakresie-porodow-rodzinnych/vc8