Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Niebieski Tydzień w powiecie suskim

Od 22 do 26 lutego 2021r. potrwa „Niebieski Tydzień” w powiecie suskim.
Podczas tego tygodnia,  jeszcze większą uwagę, niż na co dzień, poświęca się osobom dotkniętym przestępstwem. Chodzi o propagowanie właściwego zachowania wobec nich, zwłaszcza w toku postępowania karnego, kiedy często przeżywają one ponownie traumę związaną z samym faktem przestępstwa, celem akcji jest również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W siedzibie Zespołu Interwencji Kryzysowej  (Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 31) zorganizowane są wspólne dyżury specjalistów, pomagających ofiarom przestępstw; dzielnicowi, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/niebieski-tydzien-w-powiecie-suskim/vc7