Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Najnowsze wyniki rankingu szkół

Ogłoszono wyniki  Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Jak oceniono szkoły średnie z naszego powiatu?
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. 

Technika z naszego powiatu zostały sklasyfikowane jako srebrne szkoły. Najlepiej wypadło Technikum nr 1 ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Szkoła zajęła 135 miejsce w Polsce i 26 w województwie. Technikum nr 2 (ZS im. W. Goetla) zajęło 36 miejsce w województwie, a Technikum nr 1 (ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie) 46 miejsce.

Znacznie gorzej wypadły nasze licea. LO nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej zajęło 508 miejsce w Polsce i 47 w województwie, a LO im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie zajęło jedno z ostatnich miejsc w województwie ( na 115 szkół było 112)

RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW I LICEÓW 


Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/najnowsze-wyniki-rankingu-szkol/vch