Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Samorządy będą ściśle współpracować przy realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec

Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka będą ściśle współpracować przy realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 97 z Żywca do Suchej Beskidzkiej. Podpisano list intencyjny w tej sprawie.
Podpisanie listu intencyjnego ma usprawnić współpracę przy realizacji projektu rewitalizacji odcinka linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec o długości ponad 35 km, obejmującego miejscowości powiatu suskiego (woj. małopolskie): Sucha Beskidzka, Stryszawa, Lachowice, Kurów i Hucisko oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie): Pewel Wielka, Jeleśnia, Pewel Mała, Świnna i Żywiec. Projekt został zgłoszony do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku i został zakwalifikowany do II etapu programu. Kolejnym etapem jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla tego projektu.

-Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 to bardzo ważna inwestycja zarówno dla Małopolski, jak i dla Śląska. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozwoju obu województw oraz integracji Zachodniej Małopolski z Żywiecczyzną. Zyskają na niej nie tylko mieszkańcy, ale także turyści odwiedzający oba regiony. Z uwagi na przebieg linii, wspólnie z samorządem województwa śląskiego oraz samorządami lokalnymi reprezentowanymi przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka postanowiliśmy o skoordynowaniu działań i współpracy podczas realizacji projektu, czego efektem jest podpisanie listu intencyjnego – wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.


Jak zaznacza wicemarszałek Łukasz Smółka, projekt jest koordynowany przez Województwo Małopolskie.

-Nasza współpraca ma na celu usprawnienie połączeń kolejowych pomiędzy Województwem Małopolskim i Województwem Śląskim i docelowo uruchomienie regularnych połączeń łączących Małopolskę i Śląsk linią kolejową nr 97. To niezwykle istotne przedsięwzięcie, które rozwinie infrastrukturę transportową i pozwoli obu regionom jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przypomnijmy, że rok 2021 został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Kolei (ERK2021). Jest to jeden z elementów wdrażanego w Unii Europejskiej założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem ERK2021 jest zachęcenie do podejmowania przez państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego.

-Działania związane z modernizacją odcinka linii kolejowej nr 97 doskonale wpisują się w cele określone w ramach Europejskiego Roku Kolei. Realizacja tego projektu pozwoli znacząco usprawnić komunikację i skrócić czas podróży z Żywca do Suchej Beskidzkiej, Krakowa, czy Zakopanego, co z pewnością przełoży się na zwiększenie zainteresowania podróżnych tą formą transportu. Będzie to również kolejny krok w kierunku upowszechniania mobilności przyjaznej środowisku – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

źródło: malopolska.pl

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/samorzady-beda-scisle-wspolpracowac-przy-realizacji-projektu-rewitalizacji-linii-kolejowej-sucha-beskidzka-zywiec/v5k