Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Maków Podhalański: Zwolnienie z części podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

Rady Miejska w Makowie Podhalańskim w dniu 31 marca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie: wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała obowiązuje od 28 kwietnia 2021 r.

Co to oznacza?

za miesiąc styczeń, luty i marzec 2021 zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie: usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy, zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Makowa Podhalańskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 r.:


Zwolnienie następuje na podstawie:

UCHWAŁY NR XXVIII.255.2021 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19Dokumenty do pobrania:

  1. 1. Oświadczenie przedsiębiorcy
  2. 2. Uchwała nr XXVIII.255.2021 rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/makow-podhalanski/makow-podhalanski-zwolnienie-z-czesci-podatku-od-nieruchomosci-dla-przedsiebiorcow/vkr