Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Sucha Beskidzka: Firmy mogą składać oferty na kontynuację prac przy budowie hotelu

14 kwietnia br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację drugiego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra w Suchej Beskidzkiej tj. montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia br. nowym Prawem zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, który w odniesieniu do tzw. zamówień krajowych zastąpił przetarg nieograniczony.
Termin składania ofert upływa 4 maja br. o godz. 11:00. Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/sucha-beskidzka-firmy-moga-skladac-oferty-na-kontynuacje-prac-przy-budowie-hotelu/vkh