Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Gmina Zembrzyce: Projekt „Umiem pływać” - 2021 dobiegł końca

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i poprawę bezpieczeństwa w czasie przebywania nad wodą Gmina Zembrzyce przygotowała wniosek i na podstawie rozstrzygnięcia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uzyskała ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie na realizację w 2021 roku zajęć sportowych w ramach programu „Umiem pływać” nazwa własna„ Ty też możesz pływać’.
Program został zrealizowany od września do października 2021r. Był kierowany do uczniów klas I – II szkół podstawowych z Gminy Zembrzyce, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo dzieci. Brało w nim udział 109 uczniów klas I-II ze wszystkich szkół. Każdy uczeń uczestniczył w 20 godzinach szkolenia na basenie, prowadzonego pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w 15 osobowych grupach. Z uwagi na odległość jaka jest pomiędzy szkołami, a krytą pływalnią, dla uczniów biorących udział w programie zapewniony był dowóz na basen i opieka nauczycieli podczas dowozu dzieci. Zajęcia były całkowicie bezpłatne dla uczniów.

Program powszechnej nauki pływania był propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. W radosnej i „mokrej” atmosferze w czasie zajęć na basenie uczniowie rozwijali sprawność fizyczną, przeciwdziałali i korygowali wady postawy, nabywali podstawowe umiejętności pływania, a przede wszystkim uczyli się aktywnie spędzać wolny czas.

Mali pływacy mają teraz lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników.
Całkowity koszt projektu wyniósł 57 740,90 złotych, z czego 20 000 złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a 37 740,90 zł sfinansowała gmina.

żródło: UG Zembrzyce
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/zembrzyce/gmina-zembrzyce-projekt-umiem-plywac-2021-dobiegl-konca/jpl