Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Najnowszy ranking szkół. Jak wypadły szkoły średnie z naszego powiatu?

Ogłoszono wyniki  Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Jak oceniono szkoły średnie z naszego powiatu?
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Dwa technika z naszego powiatu zostały sklasyfikowane jako srebrne szkoły. Najlepiej wypadło Technikum nr 1 ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej. Szkoła zajęła 215 miejsce w Polsce i 32 w województwie. Technikum nr 2 (ZS im. W. Goetla) zajęło 42 miejsce w województwie, a Technikum nr 1 (ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie) 70 miejsce.

Znacznie gorzej wypadły nasze licea. LO nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej zajęło 502 miejsce w Polsce i 51 w województwie, a LO im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie nie zostało sklasyfikowane.

RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW I LICEÓW 
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/najnowszy-ranking-szkol-jak-wypadly-szkoly-srednie-z-naszego-powiatu/j7f