Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Gmina Stryszawa: Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków  lub lokali mieszkalnych usytuowanych  w granicach administracyjnych Gminy Stryszawa planujące wymianę źródeł ciepła mogą składać wnioski o przyznanie dotacji celowej.
Dofinansowanie przyznawane jest  na podstawie  Regulaminu przyjętego Uchwałą Rady Gminy Stryszawa Nr XXX/258/22 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawieustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Stryszawa.

Dofinansowanie przyznawane jest do inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła niespełniającego wymogów klasy 5 według kryteriów PN-EN 303-5:2012  oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania regulaminu.

Wysokość dofinansowania. Dotacja udzielana przez Gminę wynosi do 50 % udokumentowanych fakturami lub rachunkami kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż:

- 3 800 zł do kotła na biomasę;

- 4 000 zł  do kocioł na biomasę o emisji pyłu do 20mg/m3 (przy 10% O2);

- 3 500 zł do kotła olejowego;

- 4 000 zł do kotła gazowego;

- 2 500 zł do ogrzewania zasilanego prądem elektrycznym;

- 4 000 zł do pompy ciepła do c.o.


Ważne!
Przedsięwzięcie związane z wymiana źródła ciepła  można rozpocząć po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Stryszawa.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/stryszawa/gmina-stryszawa-dotacje-do-wymiany-zrodel-ciepla/jw6