Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Zmodernizowano plac zabaw przy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił Zakładowi Komunalnemu roboty związane z modernizacją placu zabaw zlokalizowanego obok Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Zlecenie obejmowało wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR na powierzchni ok. 210 m2, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (statek, huśtawka i bujak) oraz inne roboty  towarzyszące.
Koszt zadania wynosi 158 171,76 zł, z czego 76 619,00 zł ma być dofinansowane ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu rozwój infrastruktury oraz oferty turystycznej i rekreacyjnej Podbabiogórza realizowanego przez LGD w Suchej Beskidzkiej.

Prowadzone uprzednio postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację tego placu zabaw zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/sucha-beskidzka/zmodernizowano-plac-zabaw-przy-miejskiej-swietlicy-profilaktycznej-w-suchej-beskidzkiej/u6s