Opublikowane na Powiat Suski Wiadomości: Sucha Beskidzka 24, Zawoja, Maków Podhalański, Jordanów, Stryszawa (https://www.powiatsuski24.pl/)

Już wiadomo jacy pracownicy są najbardziej poszukiwani w powiecie suskim?

Opublikowano barometr zawodów dla powiatu suskiego. Już wiadomo jakich pracowników jest za dużo a jakich brakuje w 2023 roku?
Opublikowano barometr pracy, krótkookresową (jednoroczną) prognozą sytuacji w zawodach, która powstała w wyniku analizy osobno sytuacji dla każdego zawodu pod kątem zmian zapotrzebowania na pracowników w nadchodzącym roku oraz kształtowania się relacji między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników.  

Profesje zakwalifikowano do trzech kategorii: 
- Zawody deficytowe – w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje niewielka, 
-Zawody zrównoważone – w których liczba ofert pacy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się)
Zawody nadwyżkowe  – w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz dużą liczbę kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Adres źródła: https://www.powiatsuski24.pl/wydarzenia/powiat/juz-wiadomo-jacy-pracownicy-sa-najbardziej-poszukiwani-w-powiecie-suskim/ulk